A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của Trường MN Bản Qua

Căn cứ điệu lệ trường Mầm non kèm theo Thông tư số 52/2020/TTBGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ; Thực hiện công văn số 215/PGD&ĐT ngày 3/6/2022 của Phòng GD&ĐT Bát Xát vv Hướng dẫn thực hiện PCGDMNT4T tuổi và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2022-2023 cấp học mầm non ; Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2022 (năm học 2022-2023) của trường MN Bản Qua Trường mầm non Bản Qua xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Tổ chức tuyển sinh đúng quy định đảm bảo công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNT5T và thực hiện PCGDMNT4T Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đăng ký chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho trẻ. Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp, cụ thể: trẻ nhà trẻ đạt ít nhất 17%; Trẻ mẫu giáo đạt ít nhất 98% (Riêng trẻ 5 tuổi, 4 tuổi đạt 100%) 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú 2 bữa/ngày. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm: Tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất. Tuyệt đối không vận động, quyên góp thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. Cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và hội đồng sư phạm nhà trường. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh. II. QUY ĐỊNH, CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH: PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT TRƯỜNG MN BẢN QUA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/KH-NT Bản Qua, ngày 10 tháng 7 năm 2022 1. Quy định đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh đối với 4 độ tuổi, trẻ các năm sinh 2020, 2019, 2018, 2017 Đối tượng tuyển sinh: Toàn bộ trẻ trong 4 độ tuổi trên có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại 11 thôn của xã Bản Qua theo đúng quy định. 2. Chỉ tiêu tuyển sinh: * Chỉ tiêu được duyệt theo kế hoạch (Kế hoạch Phát triển GD&ĐT năm 2022 (Năm học 2022-2023) - Số điểm trường: 4 điểm trường - Số lớp: 11 lớp trong đó: Nhà trẻ : 1 lớp, lớp mẫu giáo: 10 lớp - Số học sinh: 293 học sinh trong đó: + Học sinh nhà trẻ: 34 trẻ + Học sinh mẫu giáo: 259 trẻ * Chỉ tiêu tuyển mới theo độ tuổi: 148 trẻ + Học sinh nhà trẻ: Tuyển mới 34 trẻ + Học sinh 3 tuổi: 57 trẻ 3. Khu vực tuyển sinh: Điểm trường chính tuyển các học sinh thuộc các thôn: Bản Qua, Bản Vai, Tân Bảo, Bản Vền, Tân Hồng, Hải Khê, Cooc Cai Điểm trường Lùng Thàng tuyển các học sinh thuộc các thôn: Lùng Thàng, Vi Phái, Bản Cát, Bản Mỏ Điểm trường Bản Pho tuyển các học sinh thôn Bản Pho Điểm trường Ná Nàm tuyển các học sinh thôn Ná Nàm 4. Địa điểm tuyển sinh: Tại điểm trường chính ( Thôn Tân Bảo, xã Bản Qua) 5. Thời gian, hình thức tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh trực tiếp tại điểm

Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7 (Thu hồ sơ trong giờ hành chính) Tổng hợp và chốt danh sách học sinh tuyển vào ngày 30/7. Danh sách niêm yết công khai tại các điểm trường. * Lưu ý - Phụ huynh đến nhận đơn, hướng dẫn làm và nộp hồ sơ liên hệ Cô Huệ ( SĐT 0359338550); Cô Sưởng (SĐT 0975612199 ) - Các trường hợp học sinh thuộc diện tuyển sinh có nguyện vọng điều chỉnh nơi đăng kí học nhà trường sẽ điều chỉnh và bổ sung danh sách tuyển sinh trước 5/8. 6. Quy định về hồ sơ của học sinh: - Đơn xin học (Theo mẫu ) - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ - Bản phô tô hộ khẩu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của - Bản phô tô thẻ bảo hiểm y tế (Không cần công chứng) - Phiếu thông tin của học sinh III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh dựa trên chỉ tiêu đã được PGD phê duyệt. Giáo viên phụ trách phổ cập các thôn tiến hành rà soát các đối tượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, cập nhật các thông tin chuyên đến, chuyển đi để bộ phận thực hiện tuyển sinh nắm được phối hợp khi nhập thông tin học sinh. Giao tổ văn phòng triển khai thu hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh cập nhật thông tin trong hồ sơ tuyển sinh. Lập danh sách tuyển sinh đủ các thông tin theo quy định. Chốt danh sách này 30/7. Ban giám hiệu trực chỉ đạo công tác tuyển sinh trong thời gian triển khai tuyển sinh. Nhân viên bảo vệ đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trong thời gian tiến hành tuyển sinh. Giáo viên các lớp tăng cường công tác tuyên truyền vận động phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh theo quy định, hướng dẫn phụ huynh điền phiếu thông tin học sinh. Đề nghị Công đoàn, Ban đại diện CMHS phối hợp cùng nhà trường trong việc tuyên truyền về công tác tuyển sinh để đảm bảo đạt hiệu quả cao Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường mầm non Bản Qua. Đề nghị CBGVNV trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 


Tác giả: Quản trị MN Bản Qua
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 731